Hizmetler

Çevre Hizmetleri

Endüstriyel projeler ve tedarikçilere yönelik çevre denetimleri, çevresel risklerin analizi ve yasal uyumluluk değerlendirmeleri yürütüyoruz. Çevresel performans göstergeleri geliştiriyor ve ilerlemeyi raporluyoruz.

Enerji Projeleri

Enerji yatırımlarınızın çevresel ve sosyal izleme planlarını geliştiriyoruz. Yatırımlara yönelik piyasa eğilimleri ve hukuki gelişmeleri takip ediyoruz. Elektrik santrali projelerinizin ön fizibilitesini ve iklim risk değerlendirmesini yürütüyoruz.

İklim eylem planları

Kentleri düşük karbonlu ve iklime dirençli bir geleceğe hazırlamak için C40, "Covenant of Mayors for Climate & Energy" ve "Compact of Mayors" gibi uluslararası programlarla uyumlu iklim değişikliği eylem planları geliştiriyoruz.

Karbon ayakizi

Operasyonlarınızın, ürün ve hizmetlerinizin karbon ayakizini uluslararası metodolojilerle hesaplıyor ve tarafsız doğrulamasına destek oluyoruz. Kurum içi emisyonlarınızı etkin takip edebilmeniz için sistemler geliştiriyoruz.

Proje geliştirme

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren emisyon azaltım projeleri geliştiriyor ve azaltımlarının Gold Standard ve VCS gibi gönüllü programlarla sertifikalandırılması için çalışıyoruz. Aracı ve alıcı kurumlara satışı konusunda destek veriyoruz.

Risk değerlendirmesi

Yatırımlar, tedarik zincirleri ve altyapı projelerine yönelik iklim değişikliği risklerini saptıyor ve raporluyoruz. Uygun risk azaltım önlemleri geliştiriyor ve iklimsel kırılganlığı azaltmaya yönelik izleme planları oluşturuyoruz.