Hakkımızda

Uluslararası bilgi ve tecrübemizle sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesini artırıcı çok katmanlı ve paydaşlı, farklı disiplinler gerektiren projeler için müşavirlik hizmetleri sunuyoruz. Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika'da yerleşik 15 firmadan oluşan GITEC-IGIP Holding SE'nin Türkiye'deki iştiraki olarak çalışmalarımızı grubumuzun getirdiği teknik deneyim ve geniş uzman havuzu ile yürütüyoruz. Karmaşık projelerde ihtiyaç duyulan çok yönlü ve bağımsız yerel ve uluslararası uzmanlarımızla müşterilerimize ekonomik, çevresel ve toplumsal yönlerden bütünleşik projeler tasarlamalarında ve hayata geçirmelerinde destek veriyoruz.