Sürdürülebilirlik Yönetimi

Mavi Consultants; yerel yönetimler, uluslararası finans kurumları, özel sektör ve kamu faydalanıcılarına iş yaklaşımlarını sürdürülebilir kalkınma temelinde biçimlendirmeleri ve stratejilerini bu bağlamda oluşturmaları konusunda danışmanlık hizmetleri sunar. Çalışma alanları yenilenebilir enerji, sürdürülebilir finans, çevre koruma ve iklim değişikliğidir.